EERA VE ZAP GROUP ROBOTİK SÜREÇ ALANINDA İMZALANAN SÖZLEŞME DUYURUSU

Eera ve Zap Group Ltd Şti, Robotik Süreç Otomasyonunda; Türkiye'deki müşterileri için işbirliğine başlıyor. Finlandiya’da yönetim danışmanlığı firması olan Eera ve Türkiye’de Bilişim Sistemleri firması olan Zap Group ve alt kuruluşu Zap Tasarım; aralarında işbirliği sözleşmesi imzaladı.

İşbirliğinin temel alanları; Türkiye'de bilgi işlem otomasyonu ve Robotik Süreç Otomasyonu alanlarında danışmanlık ve uygulama projeleridir. RPA (Robotik Süreç Otomasyonu) var olan uygulamalar ve arabirimlerle insanların yinelenen süreçlerin yürütülmesini taklit eden bir yazılım robotunu ifade eder. Bu yazılım robotları, tipik olarak, kullanıcıların ara yüz katmanını bir insanın yaptığı gibi manipüle edebilen bir yazılım parçasıdır. Robotlar insan icraatını kaydetmek ve iş akış süreçlerini yönetebilecek şekilde haftalarca eğitilir.

Eera, Finlandiya'da bir İşletme Yönetim Danışmanlığı firmasıdır. Asıl uzmanlık alanı ise müşteriyle işbirliği içinde yeni büyüme kaynakları bulup bunları geliştirmektir. Eera, hem stratejik yol haritası çalışmalarından hem de RPA(Robotik Süreç Otomasyonu)'daki pilot uygulamalardan referans alan tek Fin profesyonel servis şirketidir. Zap Group 2010 tarihinden günümüze, kurumsal firmalara web tasarım ve yazılım alanlarında çözümler üreten, yazılımlar geliştiren çeşitli entegrasyonlar yapan bir bilişim firmasıdır. Yazılım ekibiyle firmaların ihtiyaçları doğrultusunda e-ticaret, otomasyon sistemleri, stok entegrasyon sistemleri, özel tasarımlar, özel yazılımlar, kurumsal kimlik, SEO, Google Ad-words, sosyal medya, domain ve hosting profesyonel fotoğraf çekimleri, marka patent hizmetleri sunan bir firmadır.

Daha fazla bilgi için: www.zaptasarim.com, www.zapgroup.com.tr ve www.eera.fi sitelerinden bizlere ulaşabilirsiniz.


EERAAND ZAP GROUP LTD START COLLABORATION IN ROBOTIC PROCESS AUTOMATION FOR TURKISH CUSTOMERS.

The Finnish management consultancy Eera and the Turkish Zap Group and its subsidiary Zap Design have signed a cooperation agreement. The core areas of cooperation are consulting and implementation projects in the fields of automation of knowledge work and robotic process automation in Turkey.

All organizations have tasks that are suitable for software robots. RPA is best suited for repetitive, routine tasks that are based on rules. Robots excel at tasks that involve large-scale data entry, transfer and validation. There are a lot of these kind of business processes in, for example, banks, insurance companies, retail, energy companies, financial services and telecom. For the joint client projects in Turkey, Eera will offer its expertise in consulting and implementing RPA, while Zap Group will provide access and knowledge of the local markets and clients as well as the sales and technical human resources. It’s the aim of Eera and Zap Group to start the first client projects in Turkey within the next few months.

Eera is a Finnish business management consultancy whose core expertise is recognising and building sources of new growth in collaboration with the client.Eera is also the only Finnish professional services company with references from both strategic roadmap work as well as hands-on piloting in RPA.

Zap Group Ltd is a company that provides e-commerce, automation systems, stock integration systems, special designs, special software, corporate identity, SEO, Google Ad-words, social media, domain and hosting professional photo shoots and trademark patent services in line with the needs of companies with software team.

For more information: You can contact us at www.zaptasarim.com, www.zapgroup.com.tr and www.eera.fi


EERA JA ZAP GROUP LTD YHTEISTYÖHÖN OHJELMISTOROBOTIIKASSA

Eera on allekirjoittanut yhteistyösopimuksen turkkilaisen Zap Groupin ja sen tytäryhtiön Zap Designin kanssa. Yhteistyön ytimessä ovat tietotyön automatisointiin ja ohjelmistorobotiikkaan liittyvät konsultointi- ja toteutusprojektit turkkilaisille asiakkaille.

Ohjelmistorobotiikalla (RoboticProcessAutomation, RPA) tarkoitetaan ihmisten hoitamien rutiininomaisten työtehtävien automatisointia. Ohjelmistorobotti on tyypillisesti osa ohjelmistoa, jolle opetetaan liiketoimintaprosessien tehtävät. Se toimii käyttäjän roolissa hyödyntäen nykyjärjestelmiä. Toisin sanoen ohjelmistorobotti on tietotyön rutiineja suorittava, tietojärjestelmien käyttäjiä jäljittelevä ohjelmisto.

Tyypillisimpiä RPA:n hyödyntäjiä ovat mm. pankit, vakuutusyhtiöt, vähittäiskauppa, energiayhtiöt, taloushallintopalvelut sekä teleoperaattorit, niin Turkissakin. Eera tuo kumppaneiden yhteisprojekteihin konsultoinnin ja RPA:n implementointiosaamista paikallistuntemuksen, asiakaspohjan ja teknisten resurssien ollessa Zap Groupin vastuulla. Eeran ja Zap Groupin tavoitteena on aloittaa ensimmäiset turkkilaisille asiakkaille toteutettavat yhteisprojektit lähikuukausien aikana.

Eera on pioneeriyhtiö, jonka juuret ovat liikkeenjohdon konsultoinnissa. Ydinosaamistamme on kannattavan kasvun lähteiden tunnistaminen ja rakentaminen asiakkaillemme. Eera on myös ainoa suomalainen yritys, jonka lähestymistapa RPA:han kattaa strategisen tiekartan, prosessikehityksen ja RPA:n implementoinnin asiakkaan prosesseihin käytännön tasolla.

Zap Group Ltd tarjoa mm. sähköiseen kaupankäyntiin, automaatioon, varastointegraatioon, erikoissuunnitteluun ja -ohjelmistoihin, yritysidentiteettiin, hakukoneoptimointiin, Google Ad-wordsiin, sosiaaliseen mediaan,verkkotunnuksiin ja tavaramerkkipatentteihin liittyviä palveluita.

Lisätietoja: www.zaptasarim.com, www.zapgroup.com.tr ja www.eera.fi