50 Soruyla Android

Blog

1) Android nedir?

Öncelikle cep telefonları ve tabletler gibi mobil cihazlarda kullanılan açık kaynaklı bir işletim sistemidir. Geliştiricilerin hem temel hem de gelişmiş işlevleri gerçekleştirebilecek uygulamalar oluşturmasını ve çalıştırmasını sağlayan zengin bileşenlerle donatılmış Linux çekirdeği tabanlı bir sistemdir.

2) Google Android SDK Nedir?

Google Android SDK, geliştiricilerin Android özellikli cihazlara uygulamalar yazmak için ihtiyaç duydukları bir araç setidir. Android kaynaklı bir el ortamını taklit eden, kodlarını test etmelerine ve hatalarını ayıklamalarına izin veren grafiksel bir arayüz içerir.

3) Android Mimarisi nedir?

Android Mimarisi 4 temel bileşenden oluşur:

 • Linux çekirdeği
 • Kütüphaneler
 • Android Çerçevesi
 • Android Uygulamaları

4) Android Çerçevesini açıklayın.

Android Çerçevesi, Android Mimarisinin önemli bir özelliğidir. Burada, geliştiricilerin Android ortamına uygulamalar yazmak için ihtiyaç duyabilecekleri tüm sınıfları ve yöntemleri bulabilirsiniz.

5) AAPT nedir?

AAPT Android Varlık Paketleme Aracı için kısa. Bu araç, geliştiricilere içerik oluşturma, çıkarma ve içeriğini görüntüleme gibi zip uyumlu arşivlerle başa çıkma olanağı sunar.

6) Android ortamında bir öykünücüye sahip olmanın önemi nedir?

Emülatör, geliştiricilerin gerçek bir mobil cihazmış gibi davranan bir arabirim etrafında "oynamasını" sağlar. Kod yazabilir, test edebilir ve hatta hata ayıklayabilirler. Emülatörler, özellikle erken tasarım aşamasındaysa, kodları test etmek için güvenli bir yerdir.

7) activityCreator'ın kullanımı nedir?

ActivityCreator, yeni bir Android projesinin oluşturulmasına yönelik ilk adımdır. Android IDE'ye kod yazmak için gerekli olan yeni dosya sistemi yapısını oluşturmak için kullanılacak bir kabuk betiğinden oluşur.

8) Faaliyetleri açıklar.

Etkinlikler, bir kullanıcı arayüzünün penceresi olarak adlandırdığınız şeydir. Çıktıyı görüntülemek veya iletişim kutuları biçiminde bir girdi istemek için pencereler oluşturduğunuz gibi, etkinlikler her zaman bir kullanıcı arabirimi biçiminde olmasa da aynı rolü oynar.

9) Amaçlar nelerdir?

Intents, kullanıcıya Android için etkin olan cihazın içinden bildirim mesajlarını görüntüler. Kullanıcıyı, meydana gelen belirli bir durum hakkında uyarmak için kullanılabilir. Amaçlara cevap vermek için kullanıcılar yapılabilir.

10) Faaliyetleri Hizmetlerden Ayırtın.

Etkinlikler istediği zaman kapatılabilir veya sonlandırılabilir. Öte yandan, servisler perde arkasında çalışacak şekilde tasarlanmıştır ve bağımsız hareket edebilir. Hizmetlerin belirli olup olmadığına bakılmaksızın çoğu hizmet sürekli çalışır.

11) Her Android projesinde hangi öğeler önemlidir?

Bunlar bir Android projesi her oluşturulduğunda ortaya çıkan temel öğelerdir:

 • AndroidManifest.xml
 • build.xml
 • çöp Kutusu/
 • src /
 • res /
 • varlıklar/

12) XML tabanlı mizanpajların önemi nedir?

XML tabanlı mizanpajların kullanılması, GUI tanım formatını ayarlamak için tutarlı ve biraz standart bir yol sağlar. Genel uygulamada, mizanpaj ayrıntıları XML dosyalarına yerleştirilirken, diğer öğeler kaynak dosyalara yerleştirilir.

13) Konteyner nedir?

Konteyner, adın kendisinin ima ettiği gibi, hangi belirli öğelere ihtiyaç duyulduğuna ve hangi özel düzenlemenin istendiğine bağlı olarak nesneleri ve widget'ları bir arada tutar. Kaplar, örnek olarak etiket, alan, düğme ve hatta alt kapları tutabilir.

14) Oryantasyon Nedir?

SetOrientation () kullanılarak ayarlanabilen oryantasyon, LinearLayout'un bir satır olarak mı yoksa bir sütun olarak mı temsil edildiğini belirler. Değerler YATAY veya DİKEY olarak ayarlanır.

15) Android'in mobil pazardaki önemi nedir?

Geliştiriciler, özellikle Android ortamında çalışacak uygulamaları yazabilir ve kaydedebilir. Bu, Android özellikli her mobil cihazın bu uygulamaları destekleyebileceği ve çalıştırabileceği anlamına gelir. Android mobil cihazların artan popülaritesi ile, geliştiriciler, indirmek isteyen herkese dağıtmak üzere uygulamalarını Android Market'te oluşturarak ve yükleyerek bu eğilimden yararlanabilir.

16) Sizce Android'in bazı dezavantajları nelerdir?

Android'in açık kaynaklı bir platform olduğu ve farklı Android işletim sistemlerinin farklı mobil cihazlarda piyasaya sürüldüğü gerçeği göz önüne alındığında, uygulamaların çeşitli işletim sistemi sürümleri ve yükseltmelerine nasıl uyum sağlayabilecekleri konusunda kesin bir politika yoktur. Android işletim sisteminin bu belirli sürümünde çalışan bir uygulama başka bir sürümde çalışabilir veya çalışmayabilir. Diğer bir dezavantaj, telefonlar ve sekmeler gibi mobil cihazların farklı boyutlarda ve formlarda gelmesi nedeniyle, geliştiricilerin doğru ekran boyutuna ve diğer çeşitli özelliklere ve özelliklere doğru şekilde uyum sağlayabilecek uygulamalar yaratması için bir zorluk oluşturmasıdır.

17) adb nedir?

Adb Android Debug Köprüsü için kısa. Geliştiricilerin gücün uzak kabuk komutlarını yürütmesini sağlar. Temel işlevi, emülatör portuna doğru ve emülatör portundan iletişimi sağlamak ve kontrol etmektir.

18) Bir faaliyetin dört temel durumu nedir?

 • Etkin - etkinlik ön plandaysa
 • Duraklatıldı - etkinlik arka planda ise ve yine de görülebilirse
 • Durduruldu - etkinlik görünmüyorsa ve bu nedenle başka bir etkinlik tarafından gizlenmiş veya gizlenmişse
 • Yok - faaliyet süreci öldürüldüğünde ya da tamamlandığında

19) ANR nedir?

ANR, Yanıt Vermeyen Uygulama için kısa. Bu aslında, bir uygulama uzun bir süre boyunca yanıt vermediğinde kullanıcıya görünen bir iletişim kutusudur.

20) Hangi unsurlar yalnızca bir kez oluşabilir ve mevcut olmalıdır?

Farklı elemanlar arasında, ve elemanlar mevcut olmalı ve sadece bir kez meydana gelebilmelidir. Gerisi isteğe bağlıdır ve gerektiği kadar tekrarlanabilir.

21) Kaçış karakterleri nitelik olarak nasıl kullanılır?

Escape karakterleri çift ters eğik çizgilerden önce gelir. Örneğin, '\\ n' kullanılarak yeni satır karakteri oluşturulur

22) Uygulama geliştirmede ayar izinlerinin önemi nedir?

İzinler, öncelikle verileri ve kodu korumak için belirli kısıtlamaların uygulanmasına izin verir. Bunlar olmadan, işlevsellikteki kusurlara yol açan kodlar bozulabilir.

23) Bir niyet filtresinin işlevi nedir?

Her bileşenin hangi amaçlara yanıt verebileceklerini belirtmesi gerektiğinden, bu bileşenlerin almak istedikleri niyetleri filtrelemek için niyet filtreleri kullanılır. Bu hizmetten yararlanacak hizmetlere ve etkinliklere bağlı olarak bir veya daha fazla niyet filtresi mümkündür.

24) Bir etkinliği izlerken üç anahtar döngüyü numaralandırın

 • Tüm yaşam boyu - aktivite onCreate ve onDestroy arasında gerçekleşir
 • Görünür kullanım ömrü - etkinlik, onStart ve onStop arasında gerçekleşir
 • Ön plan ömrü - etkinlik onResume ve onPause arasında gerçekleşir

25) onStop () yöntemi ne zaman çağrılır?

OnStop yöntemine yapılan bir çağrı, bir etkinlik kullanıcı tarafından artık görülemediğinde, başka bir etkinlik üstlenildiğinden veya bu etkinlik önünde ise gerçekleşir.

26) Birden fazla kaynaktaki diğer niteleyicilerin yerel ayarlara göre öncelikli olduğu bir durum var mı?

Evet, aslında bazı niteleyicilerin yerel ayarlara göre öncelik kazanabileceği durumlar vardır. MM (mobil ülke kodu) ve MNC (mobil ağ kodu) niteleyicileri olan bilinen iki istisna vardır.

27) Bir işlemin dayandığı farklı durumlar nelerdir?

4 olası durum vardır:

 • ön plan etkinliği
 • görünür etkinlik
 • arka plan etkinliği
 • boş süreç

28) ANR nasıl önlenebilir?

Android sisteminin uzun süredir yanıt veren bir kod vermesini engelleyen bir teknik, bir alt başlık oluşturmaktır. Alt iş parçacığı içinde, kodların fiili işlerinin çoğu yerleştirilebilir, böylece ana iş parçacığı en az yanıt vermeyen sürelerle çalışır.

29) Dalvik'in Android gelişimindeki rolü nedir?

Dalvik sanal bir makine olarak hizmet vermektedir ve her Android uygulamasının çalıştığı yerdir. Dalvik sayesinde, daha iyi bellek yönetimi sayesinde birden fazla sanal makineyi verimli bir şekilde çalıştırabilir.

30) AndroidManifest.xml nedir?

Bu dosya her uygulamada önemlidir. Kök dizinde bildirilir ve kodların çalıştırılmasından önce Android sisteminin bilmesi gereken uygulama hakkında bilgi içerir.

31) Uygulama geliştirme için Android destekli bir cihaz kurmanın doğru yolu nedir?

Android destekli bir cihazda gerçek uygulama geliştirmeden önce izlenmesi gereken adımlar şunlardır:

Uygulamanızı Android Manifestinizde "hata ayıklanabilir" olarak bildirin.
-Cihazınızda "USB Hata Ayıklama" yı açın.
Cihazınızı algılamak için sisteminizi kurun.

32) AIDL aracılığıyla sınırlı hizmet oluşturma adımlarını numaralandırın.

1. programlama arayüzünü tanımlayan .aidl dosyasını oluşturun
2. iç soyut Stub sınıfını genişletmeyi ve yöntemlerini yerleştirmeyi içeren arayüzü uygulayın.
3. Servisin müşterilere uygulanmasını içeren arayüzü ortaya koymak.

33) Varsayılan Kaynakların önemi nedir?

Varsayılan dizeleri ve dosyaları içeren varsayılan kaynaklar bulunmadığında, bir hata ortaya çıkar ve uygulama çalışmaz. Kaynaklar, proje res / dizini altındaki özel olarak adlandırılmış alt dizinlere yerleştirilir.

34) Birden fazla kaynakla uğraşırken hangisi öncelik kazanır?

Tüm bu çoklu kaynakların bir cihazın konfigürasyonuyla eşleştirilebileceğini varsayarak, 'yerel ayar' niteleyicisi hemen hemen her zaman diğerlerine göre en yüksek önceliğe sahiptir.

35) ANR ne zaman meydana gelir?

ANR diyaloğu, kullanıcıya iki olası koşula göre görüntülenir. Biri 5 saniye içinde bir giriş olayına cevap verilmediğinde diğeri ise bir yayın alıcısı 10 saniye içinde yürütülmediğinde gerçekleşir.

36) AIDL nedir?

AIDL veya Android Arabirim Tanım Dili, bir istemci ve hizmet arasındaki arabirim gereksinimlerini işler ve böylece işlemler arası iletişim veya IPC yoluyla her ikisi de aynı düzeyde iletişim kurabilir. Bu süreç nesneleri Android'in anlayabileceği ilkellere ayırmayı içerir. Bu kısım basitçe gereklidir çünkü bir işlem diğer işlemin hafızasına erişemez.

37) Hangi veri tipleri AIDL tarafından desteklenmektedir?

AIDL, aşağıdaki veri türlerini desteklemektedir:

-STRING
-charSequence
-List
-Harita
int, uzun, char ve Boolean gibi -tüm yerel Java veri tipleri

38) Parça Nedir?

Bir fragman, bir aktivitenin bir kısmı veya kısmıdır. Tek bir aktivitede hareket edebildiğiniz veya diğer parçalarla birleştirebileceğiniz bir modülerdir. Fragmanlar da tekrar kullanılabilir.

39) Görülebilir faaliyet nedir?

Görünür bir etkinlik, ön plan iletişim kutusunun arkasında oturan etkinliktir. Aslında kullanıcı tarafından görülebilir, ancak mutlaka ön planda olması gerekmez.

40) Bir ön plan faaliyetini öldürmek için en iyi zaman ne zaman?

Diğer ülkeler arasında en önemlisi olan ön plan etkinliği, özellikle çok fazla bellek tüketiyorsa, yalnızca son çare olarak öldürülmekte ya da sonlandırılmaktadır. Bir bellek çağrı durumuna bir ön plan aktivitesi ile ulaşıldığında, kullanıcı arayüzü kullanıcıya karşı olan duyarlılığını koruyabilmesi için öldürülür.

41) Kullanıcı arayüzü kullanmadan fragman kullanmak veya eklemek mümkün müdür?

Evet, belirli bir faaliyet için bir arka plan davranışı oluşturmak istediğinizde olduğu gibi yapmak mümkündür. Aktiviteden bir fragman eklemek için add (Fragment, string) metodunu kullanarak bunu yapabilirsiniz.

42) Android cihazın ana ekranındaki simgeleri ve widget'ları nasıl kaldırırsınız?

Bir simgeyi veya kısayolu kaldırmak için o simgeye basın ve basılı tutun. Daha sonra aşağıya, bir çıkarma düğmesinin göründüğü ekranın alt kısmına sürükleyin.

43) Android uygulama mimarisi altındaki temel bileşenler nelerdir?

Android uygulama mimarisi altında 5 ana bileşen vardır:

- hizmetler
- niyet
- kaynak dışlaştırma
- bildirimler
- içerik sağlayıcılar

44) Tipik bir Android uygulama projesini neler oluşturur?

Derleme üzerine Android geliştirme altındaki bir proje .apk dosyası haline geldi. Bu apk dosya biçimi aslında AndroidManifest.xml dosyasından, uygulama kodundan, kaynak dosyalarından ve diğer ilgili dosyalardan oluşur.

45) Yapışkan Niyet Nedir?

Bir Yapışkan Niyet, sendStickyBroadcast () yönteminden bir yayındır, böylece yayın yayınlandıktan sonra bile amaç yüzer ve başkalarının ondan veri toplamasına izin verilir.

46) Tüm cep telefonları en son Android işletim sistemini destekliyor mu?

Bazı Android destekli telefon, daha yüksek Android işletim sistemi sürümüne yükseltme yapmanızı sağlar. Ancak, tüm yükseltmeler en son sürüme ulaşmanıza izin vermez. En son Android sürümünde mevcut olan yeni özellikleri destekleyip desteklemediği, telefonun özelliğine ve özelliklerine bağlıdır.

47) Taşınabilir kablosuz ortak erişim noktası nedir?

Taşınabilir Wi-Fi Hotspot, mobil internet bağlantınızı diğer kablosuz cihazlarla paylaşmanıza olanak sağlar. Örneğin, Android destekli telefonunuzu Wi-Fi Hotspot olarak kullanarak, bu erişim noktasını kullanarak İnternete bağlanmak için dizüstü bilgisayarınızı kullanabilirsiniz.

48) Eylem nedir?

Android geliştirmede eylem, gönderenin niyetini yapmak istediği veya bir cevap olarak alması beklenen şeydir. Çoğu uygulama işlevselliği, amaçlanan eyleme dayanır.

49) Normal bir bitmap ile dokuz yamalık bir görüntü arasındaki fark nedir?

Genel olarak, Dokuz yama görüntü, hedef aygıt için arka plan veya diğer görüntü boyutu gereksinimleri olarak kullanılabilecek yeniden boyutlandırmaya izin verir. Dokuz yama, görüntüyü yeniden boyutlandırma biçimini gösterir: ölçeklenmemiş 4 köşe, 1 eksende ölçeklendirilmiş 4 köşe ve her iki eksene ölçeklenebilir orta köşe.

50) Android tarafından uygulama geliştirme için hangi dil desteklenmektedir?

Desteklenen ana dil Java programlama dilidir. Java, uygulama geliştirme için en popüler dildir; bu, yeni Android geliştiriciler için bile Android ortamında uygulama oluşturmayı ve uygulamayı hızla öğrenmeyi ideal kılar.